Woorden schieten te kort voor deze
tragische gebeurtenis ...

Schrijver onbekend

Groot was haar liefde ,
groot het verdriet
mooi de herinneringen
die zij achterliet

Schrijver onbekend

Soms is er zoveel wat we voelen ,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen .

Sterkte !

Schrijver onbekend

Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
die niet te begrijpen zijn

Schrijver onbekend

Een avond van troost
Een warme gloed
wil ik je bij deze sturen ,
zodat je weet
dat ik aan je denk
in deze droeve uren

Schrijver onbekend

Er is een schakel die de dood
niet kan verbreken
Liefde en herinnering
leven altijd voort !

Schrijver onbekend

'''Er is soms zo weinig
wat een medemens te bieden heeft ,
men kan slechts laten blijken
dat men met de ander meeleeft

Schrijver onbekend

Moge de steun van je vrienden
troost bieden en
goede herinneringen
het verlies verzachten...

Schrijver onbekend

In gedachten bij je ...
We hopen dat je de kracht vindt
om dit verlies te dragen
Veel sterkte toegewenst

Schrijver onbekend

Slechts weinig woorden
 passen in een tijd van droefheid en pijn
 Moge dit gebaar
een teken van medeleven zijn.

Anoniem